MIJN WONING

Indien u een woning of een ander registergoed koopt dient u een notaris uit te kiezen waar de overdracht en ondertekening van de hypotheekakte plaats zal vinden.

Vaak stelt een makelaar de koopakte op. Indien u koopt of verkoopt zonder makelaar kan ons kantoor u ook begeleiden bij het sluiten van de koopovereenkomst en het opstellen van de koopakte. Wij kijken ook vaak de door de makelaar opgestelde koopakte na voor u. Let er op dat u genoeg gelegenheid krijgt om de financiering te regelen en dat u bijvoorbeeld geen appartement koopt en lid wordt van een vereniging van eigenaren met schulden in plaats van banktegoeden voor toekomstig onderhoud. Indien er een nieuwe kadastrale grens vastgesteld dient te worden organiseren wij vaak dat deze vooraf plaatsvindt. Wij hebben goede contacten met de landmeters van het kadaster. Een kadastrale meting vooraf is vaak een paar honderd euro goedkoper dan een kadastrale meting achteraf.

Bij twijfel tijdens het koop- danwel verkoopproces kunt u altijd contact opnemen met ons kantoor. Dan kunnen wij u met raad en daad bijstaan. Wij begeleiden u tijdens het hele proces. Ons kantoor stelt zich daarbij proactief op bij het oplossen van eventuele problemen/complicaties. 

Ons kantoor voorziet daarnaast bouwers en projectontwikkelaars van advies inzake overdrachtsbelasting en omzetbelasting. Twee, zes of éénentwintig procent belasting scheelt veel indien u in de gelegenheid bent om de gang van zaken te beïnvloeden.

Dit zijn slechts voorbeelden om de toegevoegde waarde van de notaris te benadrukken. Alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van onroerend goed wordt door ons kantoor verzorgd zoals splitsingen in appartementsrechten, vestigen van erfdienstbaarheden, overdrachten van tuingrond, agrarische overdrachten, overdrachten van teboekgestelde schepen/woonarken.

Neem contact op met ons kantoor voor een vrijblijvende afspraak
Telefoon: 0172-619220
Mail: info@terwalenpartners.nl