MIJN FAMILIE & RELATIE - SAMENWONEN/TROUWEN


Indien u één of meer van de volgende vragen met ja beantwoordt is een samenlevingscontract/huwelijkse voorwaarden voor u interessant:

Wilt u dat uw partner na uw overlijden recht heeft op nabestaandenpensioen ? Wilt u uw eigen pensioen houden bij een echtscheiding of wilt u uw pensioen delen met uw ex-partner bij een echtscheiding ?

Wilt u voorkomen dat u met uw vermogen aansprakelijk wordt voor schulden door uw partner is aangegaan of zal aangaan in de toekomst ?

Wilt u dat alle bezittingen automatisch gemeenschappelijk worden of dat u kunt kiezen wie eigenaar wordt van bepaalde bezittingen ?

Wilt u en uw partner en/of afstammelingen minder belasting (inkomstenbelasting en erfbelasting) betalen ?

Wilt u duidelijk vastleggen wat u bezittingen zijn en wat de bezittingen zijn van uw partner voor het geval uw relatie eindigt ?

Dit zijn slechts voorbeelden om de toegevoegde waarde van de notaris te benadrukken. Andere en overige werkzaamheden worden uiteraard ook door ons kantoor verzorgd.