MIJN FAMILIE & RELATIE - TESTAMENT

Indien u één of meer van de volgende vragen met ja beantwoordt is een testament voor u interessant:

Wilt u vastleggen wie wat van u erft ? Wie erft bij het eerste overlijden, wie erft bij het overlijden van de langstlevende en wie erft als u tegelijk of kort na elkaar overlijdt ?

Wilt u dat uw partner of uw afstammelingen minder belasting (inkomstenbelasting en erfbelasting) betalen ?

Wilt  u vastleggen dat een ex-partner van uw kind geen recht heeft op uw erfenis bij een echtscheiding ?

Wilt u vastleggen dat kinderen pas de erfenis in handen krijgen op een latere leeftijd dan 18 jaar (bijvoorbeeld bij 21 of 23 jaar) ?

Wilt u een voogd aanwijzen voor uw minderjarige kinderen voor het geval beide ouders overlijden ?

U kunt een executeur aanwijzen in een testament waardoor een nalatenschap vaak sneller en goedkoper afgewikkeld kan worden. Daarnaast is het essentieel dat er een executeur benoemd wordt wanneer u problemen verwacht bij de afwikkeling van de nalatenschap.

Laat u adviseren welk testament en welke erfrechtelijke constructie het beste past bij uw wensen en samenstelling van uw vermogen.

Dit zijn slechts voorbeelden om de toegevoegde waarde van de notaris te benadrukken. Andere en overige werkzaamheden worden uiteraard ook door ons kantoor verzorgd.

Neem contact op met ons kantoor voor een vrijblijvende afspraak
Telefoon: 0172-619220
Mail: info@terwalenpartners.nl